Vandpyt

Vi har plantet frugttræer i hønsegården. De kræver en del vand i det tørre vejr. Kyllingerne ser ud til godt at kunne lide den lille midlertidige vandpyt.